JOINT FINANCIAL COMPANY s.r.o.

Moje firma byla založena v roce 1999 za účelem poskytování a zprostředkování úvěrů a půjček všeho druhu od českých i zahraničních investorů. V průběhu 15-ti leté existence má moje firma navázanou spolupráci s desítkami investorů, takže dokáže nabídnout vhodnou variantu (skoro) každému žadateli o úvěr, půjčku, hypotéku nebo jiný finanční produkt.

Vyberte si některou z níže uvedených možností financování Vašich potřeb. Pokud jste tam nenašli finanční produkt který hledáte, kontaktujte mne prosím prostřednictvím "Kontaktního formuláře".

Možností je totiž mnohem více.

Citát

Tvůj život je výsledkem rozhodnutí, které si dělal v minulosti. Pokud se Ti Tvůj život nelíbí, je čas dělat lepší rozhodnutí. Protože jestli chceš změnit stav svého účtu, musíš nejdřív změnit stav svého myšlení.
Mé vlastní krédo

Naše služby

1. Hotovostní úvěr

Popis produktu:

Hotovostní úvěr je spotřebitelský úvěr k financování výdajů klienta bez prokazování účelu, kdy klient musí být schopen doložit doklad prokazující příjem.

Parametry:

 • Výše úvěru: 40 000 Kč až 200 000 Kč.
 • Doba splatnosti úvěru: 12 až 84 měsíců.
 • Úroková sazba: od 14 % individuálně.

Doplňkový produkt:

Splácení bez obav - možnost klienta při řádném splácení splátek:

 • Změnit výšku a počet splátek.
 • Odložit měsíční splátky.
 • Pojistit si výdaje pro případ dlouhodobé pracovní neschopnosti, plné invalidity, smrti úrazem, ztráty zaměstnání/ukončení podnikání.

 Výhody:

 • Půjčka zcela bez poplatků - Žádné poplatky za vyřízení, vedení ani předčasné splacení.
 • Rychlé zaslání schválených prostředků přímo na účet klienta.
 • Půjčka bez ručitele.
 • Bonus až 30% zpět klientovi z předepsaných úroků při řádném splácení.
 • Způsob splácení - Bankovní převod, poštovní poukázky, terminály Sazky.
 • Zdarma elektronický měsíční výpis a e-mailová připomínka nadcházející splátky.
 • Možnost změny data splatnosti v průběhu splácení dle požadavků klienta.

 Klient:

 • Občan ČR, starší 18 let, plně svéprávný.
 • Občan EU s trvalým pobytem v ČR, plně svéprávný.

 Klient - Podmínky:

 • Druhý doklad totožnosti.
 • Existující telefonní kontakt.
 • Není v prodlení se splácením dříve poskytnutých úvěrů.
 • Pravidelný zdroj příjmů ze zaměstnání, podnikání, starobní důchod, invalidní důchod, výsluha.
 • Klient-zaměstnanec musí pracovat min. 3 měsíce, nesmí být ve zkušební nebo výpovědní lhůtě.
 • Klient-podnikatel-fyzická osoba musí podnikat min. 3 měsíce a smlouva o úvěru se vystavuje na rodné číslo. 

Dokládání platební schopnosti:

 • Kopie aktuálního měsíčního nebo čtvrtletního výpisu z běžného účtu klienta nebo manžela/manželky.
 • Pokud klient účet zřízen nemá, předkládá:
 • Originál Potvrzení o příjmu ne starší jak 1 měsíc na formuláři společnosti.
 • Kopie Důchodového výměru ne starší jak 2 roky.
 • Kopie Daňového přiznání za minulé zúčtovací období včetně příloh s razítkem finančního úřadu a originál dokladu o bezdlužnosti.
 • Klient zaměstnaný u zahraničního zaměstnavatele dokládá:
 • Kopii pracovní smlouvy.
 • 3 poslední po sobě jdoucí výplatní pásky anebo 3 poslední měsíční (případně poslední čtvrtletní) výpisy z bankovního účtu, na který je vyplácena mzda.

2. Úvěr na konsolidaci stávajících půjček

Popis produktu:

Hotovostní úvěr/Spojení půjček je spotřebitelský úvěr určený k refinancování stávajících úvěrů, kdy klient musí být schopen doložit doklad prokazující příjem.

Parametry:

 • Výše úvěru: 40 000 Kč až 300 000 Kč.
 • Doba splatnosti úvěru: 12 až 84 měsíců.
 • Úroková sazba: od 12 % individuálně.

Doplňkový produkt:

Splácení bez obav - možnost klienta při řádném splácení splátek:

 • Změnit výšku a počet splátek.
 • Odložit měsíční splátky.
 • Pojistit si výdaje pro případ dlouhodobé pracovní neschopnosti, plné invalidity, smrti úrazem, ztráty zaměstnání/ukončení podnikání.

 Výhody:

 • Půjčka zcela bez poplatků - Žádné poplatky za vyřízení, vedení ani předčasné splacení.
 • Sloučení více půjček do jedné půjčky s jednou nízkou splátkou.
 • Sloučení půjček je bez ručitele.
 • Hotovost navíc až 30.000 Kč.
 • Administrativu spojenou s ukončením stávajících půjček vyřizuje místo klienta společnost.
 • Rychlé zaslání schválených prostředků přímo na účet klienta.
 • Bonus až 20% zpět klientovi z předepsaných úroků při řádném splácení.
 • Způsob splácení - Bankovní převod, poštovní poukázky, terminály Sazky.
 • Zdarma elektronický měsíční výpis a e-mailová připomínka nadcházející splátky.
 • Možnost změny data splatnosti v průběhu splácení dle požadavků klienta.

Klient:

 • Občan ČR, starší 18 let, plně svéprávný.
 • Občan EU s trvalým pobytem v ČR, plně svéprávný.

 Klient - Podmínky:

 • Druhý doklad totožnosti.
 • Existující telefonní kontakt.
 • Není v prodlení se splácením dříve poskytnutých úvěrů.
 • Pravidelný zdroj příjmů ze zaměstnání, podnikání, starobní důchod, invalidní důchod, výsluha.
 • Klient-zaměstnanec musí pracovat min. 3 měsíce, nesmí být ve zkušební nebo výpovědní lhůtě a musí uvést pevnou linku, popřípadě mobilní telefonní číslo do zaměstnání.
 • Klient-podnikatel-fyzická osoba musí podnikat min. 3 měsíce a smlouva o úvěru se vystavuje na rodné číslo.
 • Klient musí doložit kopie smluv nebo výpisů ke slučovaným půjčkám (úvěrová smlouva, akceptační dopis, vyčíslení pohledávky).

 Dokládání platební schopnosti:

 • Kopie aktuálního měsíčního nebo čtvrtletního výpisu z běžného účtu klienta nebo manžela/manželky.
 • Pokud klient účet zřízen nemá, předkládá:
 • Originál Potvrzení o příjmu ne starší jak 1 měsíc na formuláři společnosti.
 • Kopie Důchodového výměru ne starší jak 2 roky.
 • Kopie Daňového přiznání za minulé zúčtovací období včetně příloh s razítkem finančního úřadu a originál dokladu o bezdlužnosti.
 • Klient zaměstnaný u zahraničního zaměstnavatele dokládá:
 • Kopii pracovní smlouvy.
 • 3 poslední po sobě jdoucí výplatní pásky anebo 3 poslední měsíční (případně poslední čtvrtletní) výpisy z bankovního účtu, na který je vyplácena mzda.

3. Americká hypotéka zajištěna nemovitostí pro nepodnikatele

Popis produktu:

Nebankovní americká hypotéka je spotřebitelský úvěr poskytovaný k financování výdajů klienta bez prokazování účelu, kteří mohou úvěr zajistit vhodnou zástavou. Úvěr může být poskytnut pouze při nabídce odpovídajícího zajištění, kterým je výlučně zřízení zástavního práva k nemovitosti umístněné na území ČR, která není zatížena žádnou právní závadou, tedy zejména zástavním právem, předkupním právem, věcným břemenem apod. Zástavou můžou být pouze zkolaudované nemovitosti určené k bydlení (RD, byty, rekreační objekt) nebo stavební pozemky.

 Výhody:

 • Není zkoumán účel použití.
 • Není požadováno prokazování klientových příjmů, klient podepisuje jen Čestné prohlášení o příjmech.
 • Nejsou požadovány výpisy z bankovních a nebankovních registrů.
 • Nižší úroková sazba než u spotřebitelských úvěrů.
 • Delší splatnost než u spotřebitelských úvěrů.
 • Pojištění nemovitostí nemusí být sjednáno ani vinkulováno.
 • Finanční prostředky jsou převedeny přímo na účet dle pokynu klienta, v případě konsolidace nebo při refinancování jsou vyplaceny předchozím věřitelům.
 • Klient nehradí žádné poplatky předem.

 Parametry:

 • Výše úvěru: 50.000 Kč až 3.000.000 Kč.
 • Doba splatnosti úvěru: 5, 6, 7, 8, 9 nebo 10 let (u varianty S10) nebo 10 let (u varianty F15 a F20) - viz dále.
 • Úroková sazba: sazba je určena součtem fixní, po celou dobu platnosti smlouvy o úvěru neměnné úrokové sazby, a sazby PRIBOR pro prodej depozit se splatností 1 rok (platný k předchozímu dni výročí smlouvy o úvěru), kdy ke každému výročí smlouvy (den uzavření smlouvy) dochází pouze k aktualizaci sazby PRIBOR.
 • LTV: úvěr do 50% hodnoty nemovitostí.

 Klient:

 • Občan ČR, starší 18 let, plně svéprávný.
 • Občan EU s trvalým pobytem v ČR, plně svéprávný.
 • Minimálně jeden z žadatelů musí mít v době splatnosti úvěru 65 let.

 Čerpání úvěru:

 • Hodnota úvěru je navýšena o náklady za zpracování úvěru, kdy při jednorázovém čerpání úvěru je částka nákladů poukázána na účet Úvěrujícího subjektu a zbývající část úvěru je vyplacena na základě podepsané smluvní dokumentace a podání návrhu na vklad zástavního práva na katastru klientovi nebo v případě konsolidace či refinancování je vyplacena předchozím věřitelům po předložení vyčíslení dluhů a dalších požadovaných dokladů.

 Splácení:

 • Úvěr je splácen pravidelnými měsíčními rovnoměrnými anuitními splátkami, tzn. obsahující jak splátku jistiny, tak i úroku, jejichž úhradou dojde ke splacení dohodnuté části jistiny a zbývající neuhrazená část jistiny úvěru je splatná spolu s poslední anuitní splátkou. Klient obdrží při čerpání úvěru a následně vždy s výročím smlouvy o úvěru splátkový kalendář na 12 následujících splátek se sdělením o platné úrokové sazbě.

 Typy úvěru:

 • S 10. Stejnými pravidelnými měsíčními anuitními splátkami je postupně splacen celý úvěr včetně příslušenství.
 • F 15. Stejnými pravidelnými měsíčními anuitními splátkami je splácena 1/2 jistiny a příslušenství z celého úvěru a poslední anuitní splátka je navýšena o zbývající 1/2 jistiny poskytnutého úvěru.
 • F 20. Stejnými pravidelnými měsíčními anuitními splátkami je splácena 1/4 jistiny a příslušenství z celého úvěru a poslední anuitní splátka je navýšena o zbývající 3/4 jistiny poskytnutého úvěru.

4. Americká hypotéka zajištěna nemovitostí pro podnikatele

Popis produktu:

Nebankovní americká hypotéka je úvěr poskytovaný k financování výdajů klienta bez prokazování účelu, kteří mohou úvěr zajistit vhodnou zástavou. Úvěr může být poskytnut pouze při nabídce odpovídajícího zajištění, kterým je výlučně zřízení zástavního práva k nemovitosti umístněné na území ČR, která není zatížena žádnou právní závadou, tedy zejména zástavním právem, předkupním právem, věcným břemenem apod. Zástavou můžou být pouze zkolaudované nemovitosti určené k bydlení (RD, byty, rekreační objekt) nebo stavební pozemky.

 Výhody:

 • Není zkoumán účel použití.
 • Není požadováno prokazování klientových příjmů, klient vyplní jen Čestné prohlášení o příjmech.
 • Nejsou požadovány výpisy z bankovních a nebankovních registrů.
 • Není požadováno potvrzení o bezdlužnosti od finančního úřadu.
 • Není požadováno potvrzení o bezdlužnosti od správy sociálního zabezpečení.
 • Pojištění nemovitostí nemusí být sjednáno ani vinkulováno.
 • Finanční prostředky jsou převedeny přímo na účet dle pokynu klienta, v případě konsolidace nebo při refinancování jsou vyplaceny předchozím věřitelům.
 • Klient nehradí žádné poplatky předem.

 Parametry:

 • Výše úvěru: 50.000 Kč až 1.000.000 Kč.
 • Doba splatnosti úvěru: 5 let.
 • Úroková sazba: sazba je určena součtem fixní, po celou dobu platnosti smlouvy o úvěru neměnné úrokové sazby, a sazby PRIBOR pro prodej depozit se splatností 1 rok (platný k předchozímu dni výročí smlouvy o úvěru), kdy ke každému výročí smlouvy (den uzavření smlouvy) dochází pouze k aktualizaci sazby PRIBOR.
 • LTV: úvěr do 50% hodnoty nemovitostí.

 Klient:

 • Občan ČR podnikatel, plně svéprávný, s oprávněním podnikat na území ČR, s daňovou povinností.
 • V případě, že je žadatel ženatý/vdaná, uzavírá manželka/manžel smlouvu o ručení.
 • Minimálně jeden z žadatelů musí mít v době splatnosti úvěru 65 let.

 Čerpání úvěru:

 • Hodnota úvěru je navýšena o náklady za zpracování úvěru, kdy při jednorázovém čerpání úvěru je částka nákladů poukázána na účet Úvěrujícího subjektu a zbývající část úvěru je vyplacena na základě podepsané smluvní dokumentace a podání návrhu na vklad zástavního práva na katastru klientovi nebo v případě konsolidace či refinancování je vyplacena předchozím věřitelům po předložení vyčíslení dluhů a dalších požadovaných dokladů.

 Splácení:

 • Úvěr je splácen pravidelnými měsíčními rovnoměrnými anuitními splátkami, tzn. obsahující jak splátku jistiny, tak i úroku, jejichž úhradou dojde ke splacení dohodnuté části jistiny a zbývající neuhrazená část jistiny úvěru je splatná spolu s poslední anuitní splátkou. Klient obdrží při čerpání úvěru a následně vždy s výročím smlouvy o úvěru splátkový kalendář na 12 následujících splátek se sdělením o platné úrokové sazbě.

5. Provozní, Investiční a Developerský úvěr

Cílová skupina:

 • Majitelé nemovitostí nebo
 • Právnické osoby,

které můžou úvěr zajistit obytnou nemovitostí (bytové domy, rodinné domy) a nemají závazky dlouhodobé vůči státu.

Parametry:

 • Výše úvěru max. 250.000.000 Kč.
 • Úrok od 4,9% p.a.
 • Splatnost max. 15 let.
 • Posouzení žádosti zdarma.
 • Žádné skryté poplatky.

Podklady:

 • Podnikatelský záměr včetně ekonomiky návratnosti.
 • Znalecký odhad zajišťované nemovitosti.
 • Ekonomická historie společnosti.
 • Doložení přájmů a majetku.
 • Doložení bezdlužnosti z bankovního a nebankovního registru a z Finančního úřadu.

 

Kontakt

Ing. Milan Jamrich
+420 603 726 867
+420 603 726 867

Kontaktní formulářAdresa

JOINT FINANCIAL COMPANY s.r.o.
Werichova 2006/4
412 01 Litoměřice
Czech Republic

Mapa

Top